Landingpages - מסורבי משכנתא

הבנק מסרב
לתת לך משכנתא?

לפני שאתה מרים ידיים,
יש לנו את הפתרון !

play4, play, media control, audio


התשלום עבור השירות שלנו
הוא רק על בסיס הצלחה !
 לא הצלחנו ? - אל תשלם לנו שום דבר !

חייגו עכשיו 0722-79-60-72
או מלאו פרטיכם:

לא קיבלת משכנתא -
לא שילמת!


EMA פתרונות פיננסים מתמחה בעבודה מול כל הבנקים המובילים בישראל, ומול גופי מימון חוץ בנקאיים בפתרונות ללקוחות עם נתונים פיננסים מורכבים כגון:

אנו מצליחים ב 98% מהמקרים להעמיד משכנתא לכל לקוח בגובה של עד 70% מימון. EMA פתרונות פיננסים טיפלה ב 25 שנים האחרונות ביותר מ 15,000 תיקי משכנתאות.

• נתוני BDI נמוכים
•  חזרות של שיקים
•  לקוחות מוגבלים

הבנק מסרב לתת לך משכנתא?

לפני שאתה מרים ידיים, יש לנו את הפתרון !

play4, play, media control, audio

התשלום עבור השירות שלנו הוא רק על בסיס הצלחה !
 לא הצלחנו ? - אל תשלם לנו שום דבר !

חייגו עכשיו 0722-79-60-72 או מלאו פרטיכם:

לא קיבלת משכנתא - לא שילמת!

EMA פתרונות פיננסים מתמחה בעבודה מול כל הבנקים המובילים בישראל בפתרונות ללקוחות עם נתונים פיננסים מורכבים כגון:

אנו מצליחים ב 98% מהמקרים להעמיד משכנתא לכל לקוח בגובה של עד 70% מימון.

0722-79-60-72

✓  נתוני BDI נמוכים
✓  חזרות של שיקים
✓  הכנסות נמוכות

חייגו עכשיו:

✓  הלוואות גישור עד לקבלת המשכנתא
✓  הלוואות לכל סוגי הנכסים
✓  הלוואות לכל מטרה \ קניה