Landingpages - דף נחיתה

לפרטים נוספים
072-45-75-076
או מלאו את פרטיכם
ייצוג עו"ד לרכישת דירה
ב-4,900 בלבד
לא עוד אחוזים!
המחיר 4,900 קבוע ללא
קשר למחיר הדירה

עורך דין מומחה בנדל"ן ייצג אתכם
בהליך מכירת דירה בעלויות קבועות ושפויות.
ניהול המכירה במקצועיות ובמיומנות.
 
graduation, graduation, hat, education
ניהול מו"מ לצורך המכירה
book, book, reading
עריכת הסכם מכר לדירה
library, library, reading, building
קבלת אישורי מיסוי מקרקעין
stack2, stack, layers
אישור לטאבו
coins, coins, money, cash
ניהול כספי נאמנות
ייצוג עו"ד לרכישת דירה ב-4,900 בלבד
לפרטים נוספים
072-45-75-076
או מלאו את פרטיכם
לא עוד אחוזים!
המחיר 4,900 קבוע ללא קשר למחיר הדירה
play4, play, media control, audio
עורך דין מומחה בנדל"ן ייצג אתכם
בהליך מכירת דירה בעלויות קבועות ושפויות.
ניהול המכירה במקצועיות ובמיומנות. 
graduation, graduation, hat, education
ניהול מו"מ לצורך המכירה
book, book, reading
עריכת הסכם מכר לדירה
library, library, reading, building
קבלת אישורי מיסוי מקרקעין
stack2, stack, layers
אישור לטאבו
coins, coins, money, cash
ניהול כספי נאמנות
play4, play, media control, audio